Աջակցություն տնտեսական բարեփոխումներին

Նախաճգնաժամային տարիների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է ՀՆԱ-ի կայուն աճ: Դրանում իր որոշակի ներդրումն են ունեցել ՀԱԳՄ-ը և նրա անդամները, որոնք, օգտագործելով իրենց մտավոր և ֆինանսական ներուժը, ընդլայնում են իրենց արտադրությունները, գործունեության ոլորտները, նոր աշխատատեղեր են ստեղծում: Միությունը  հաճախ  ներգրավվում է Հայաստանում իրականացվող պետական տնտեսական և  սոցիալական  ծրագրերում, որոնցից  կարևորագույներն են այսօր “ՀՀ Կայուն զարգացման ծրագիրը” և “Հակակոռուպցիոն  ռազմավարական ծրագիրը”:

Միության մի շարք տնտեսական բնույթի ծրագրեր աջակցություն են գտնում միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որոնց թվում են` Եվրամիությունը, Համաշխարհային Բանկը, UNDP-ն, UNIDO-ն USAID-ն և այլն: Բացի այդ Միությունն իրականացրել է և մասնակցում է հետևյալ ծրագրերին`

 • VET - Հայաստանում մասնագիտական կրթության և ուսուցման միասնական համակարգի զարգացմանը, Հայաստանում ժամանակակից գործարարության պահանջներին համապատասխան մասնագետների կրթմանը և վերապատրաստմանն ուղված ծրագիր, որը նպատակ ունի նաև ավելացնել Հայաստանում զբաղվածների թվաքանակը;
 • AEPLAC - Տնտեսական քաղաքականության և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն, որի նպատակն է արդիականացնել ՀՀ օրենսդրությունը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, մասնավորապես հարկային, մաքսային ոլորտներում;
 • Եվրամիության BAS ծրագիրը, որն աջակցում է գործարար խորհրդատվության տրամադրմանը; 
 • Համագործակցություն Աշխատանքի Համաշխարհային Կազմակերպության (ILO) հետ աշխատանքի անվտանգ և բարենպաստ պայմանների ստեղծման ուղղություններով;
 • ՀԱԳՄ-ն  իրականացնում է USAID-ի  կողմից ֆինանասավորվող “Աջակցույթուն Հայաստան – Թուրքիա հարաբերությունների բարելավմանը” Ծրագրի տնտեսական բաղադրիչը;
 • Միությունն առաջատար դեր է խաղում օրենքների նախագծերի և օրենսդրական փոփոխությունների քննարկուների կազմակերպման գործընթացում և համակարգում է շահագրգիռ կողմերի` կառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպությունների, բիզնեսի ներկայացուցիչների մասնակցությունը: Այս առումով կարելի է նշել ՀԱԳՄ մասնակցությունը հետևյալ քննարկումներում.  ՙՀարկային հսկողության մասին՚  ՀՀ օրենքի  նախագծի քննարկումը, ՙՍոցիալական քարտերի մասին՚  ՀՀ օրենքի քննարկումը, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի նախագծի քննարկումը, ՙԲնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին՚ ՀՀ օրենքի քննարկումը և այլն:

Հատկապես վերջին տարիներին Միությունը ՀՀ կառավարության և Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիայի հետ լուրջ աշխատանք է կատարում սոցիալական գործընկերության կայացման և զարգացման ուղղությամբ:

Միության կողմից կարևորվում է նաև կազմակերպություններում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքների  արմատավորումը:

Միությունը ապագա որակյալ կադրերի հարցը համարելով պետական կարևորության և գործարարների անձնական շահագրգռվածության առարկա համագործակցում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ:

Միությունն աջակցություն է ցուցաբերում երկրում իրականացվող սոցիալական և մշակութային բազմաթիվ ծրագրերի իրականացմանը:

Авторизоваться

Регистрация      Забыли пароль?
Некоторые функции сайта доступны только авторизованным пользователям
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  Женский журнал «Сила Притяжения» Журнал-дайджест «Экспедиция длиною в жизнь» Журнал «Стратегии Развития» Научно и популярно о главном - журнал-дайджест «Неизведанная Планета» Журнал-дайджест «Премьера Сезона» - загляни в своё будущее
 • Национальный центр по урегулированию законодательства
 • ООО «АПАВЕН» - Международная Грузовая Транспортная Компания
 • LOGOS EXPO Center
 • Киликия бизнес клуб
 • «Հայաստան - Ռուսաստան» առևտրաարդյունաբերական ասոցիացիա