Միության կառուցվածքը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ, ԴԻՄՈՒՄ

Միության ղեկավար մարմիններն են' Համագումարը, Խորհուրդը, Նախագահությունը, Նախագահը: Բարձրագույն մարմինը Համագումարն է, որը հրավիրվում է երեք տարին մեկ անգամ:

Միության համագումարը լիազորված է լրացումներ և փոփոխություններ կատարել Կանոնադրության մեջ և հաստատել Միության նոր Կանոնադրությունը, ինչպես նաև հաստատում է Միության խորհրդի և Վերստուգիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունները, Միության գործունեության հեռանկարային ծրագրերը: Համագումարի պատվիրակները ընտրում են Խորհուրդ, Վերստուգիչ հանձնաժողով, անհրաժեշտության դեպքում որոշում են կայացնում Միության վերակազմավորման կամ գործունեության դադարեցման մասին:

Միության նախագահը ՀԱԳՄ-ի բարձրագույն պաշտոնակատար անձն է, ներկայացնում է նրա շահերը կառավարական և օրենսդիր մարմիններում, հասարակական, միջազգային և արտասահմանյան կազմակերպություններում: Նախագահը իր գործունեությունում ղեկավարվում է Միության Համագումարի, Խորհրդի, Նախագահության որոշումներով և ՀԱԳՄ Կանոնադրությամբ: Միության նախագահը ներկայումս հանդիսանում է ՀՀ նախագահի հրամանագրով ստեղծված և ՀՀ վարչապետի նախագահությամբ գործող Գործարարության Աջակցման Խորհրդի անդամ:

Միության Խորհուրդը լիազորված է ընտրել փոխնախագահներ, ձևավորել Միության մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովները, ՀՀ տարածքում և արտասահմանյան երկրներում հիմնել Միության մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, դրանց ղեկավարներին: Խորհրդի անդամների թվաքանակը և անհատական կազմը որոշում է Միության համագումարը: Խորհրդի նիստերը անցկացվում են եռամսյակը մեկ անգամ:

Միության նախագահությունն ընտրվում է Խորհրդի կողմից, որոշումներ է ընդունում Միությանն անդամագրվելու և անդամությունից դուրս գալու, ինչպես նաև կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ հարցեր: Նախագահության նիստերը անկացվում են նվազագույնն ամիսը մեկ անգամ, որոնց կարող են մասնակցել նաև Միության խորհրդի անդամները' ձայնի իրավունքով:

Միության Խորհուրդը համակարգում է Միության վերլուծական աշխատանքները, հետևյալ հիմնական ուղղություններով'

• գործարարների իրավական պաշտպանություն և օրենսդրության կատարելագործում,

• միջազգային հարաբերություններ,

• արտահանումների խթանում (գործարար համաժողովների, ցուցահանդեսների և այլ միջոցառումների կազմակերպում,

• հայրենական արտադրողի պաշտպանություն,

• փոքր և միջին գործարարության զարգացում,

• օտարկրեկրյա ներդրումներ գրավելուն աջակցում,

• դրամա-վարկային քաղաքականություն և արժեթղթերի շուկա,

• րտադրանքի և ծառայությունների որակի, սերտիֆիկացիայի և մրցունակության ապահովում,

• ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար բարձր որակավորմամբ կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:

 

Авторизоваться

Регистрация      Забыли пароль?
Некоторые функции сайта доступны только авторизованным пользователям
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • ООО «АПАВЕН» - Международная Грузовая Транспортная Компания
  • LOGOS EXPO Center